THEME - KINGDOM VALUES

 

 

  1  
 

MAY

11

SAT

 
     
 

KID'S SUMMIT

 

11 May, 2019

 

 

  2  
 

MAY

06-27

MON

ONLY

 
     
 

MARRIAGE BY GOD'S DESIGN 

 

06, 13, 20 & 27 May, 2019 (Monday's Only)

 

  3  
 

MAY

18

SAT

 
     
 

YOUTH CAREER EXPO 

 

18 May, 2019

 

  4  
 

MAY

18

SAT

 
     
 

MEN & WOMEN'S FELLOWSHIP 

 

18 May, 2019

 

 

  5  
 

MAY

11-13

FRI-SUN

 
     
 

ENCOUNTER 

 

11 May, 2019

 

  6  
 

MAY

25

SAT

 
     
 

HOR WINTER OUTREACH 

 

25 May, 2019

 

  7  
 

MAY

30

THUR

 
     
 

CHURCH GROWTH SEMINAR 

 

30 May, 2019